อานิสงส์บุญ

ผลบุญนี้ ท่านได้ แต่ใดมา...


Tag: สังฆทาน


ชักชวนสหายสิริวัฑฒ์ให้ปรารถนาเป็นพระอัครสาวกด้วย


สรทดาบสคิดถึงสิริวัฑฒ์กุฎุมพีผู้เป็นสหาย ต้องการให้เพื่อนปรารถนาเป็นพระอัครสาวกคนที่สอง จึงไปหาสิริวัฑฒ์ที่เรือนของเขา สิริวัฑฒ์เห็นดาบสแล้วกล่าวทักทายว่า… “นานแล้วที่พระผู้เป็นเจ้าไม่ได้มานั่งที่นี้” เชื้อเชิญให้ดาบสนั่งบนที่สูง ตนเองนั่งบนที่ต่ำ แล้วถามถึงพวกศิษย์ ดาบสจึงเล่าเรื่องที่ได้พบพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ฟังธรรม พวกศิษย์ทั้งหมดบรรลุพระอรหัตและขอบวชเป็นภิกษุทั้งหมด ส่วนตนเองไม่ได้บรรลุ แต่ได้ตั้งจิตปรารถนาเป็นพระอัครสาวก และได้รับพยากรณ์ว่าจะสำเร็จในสมัยพระพุทธเจ้าโคตมะ เล่าจบแล้วก็ขอให้สิริวัฑฒ์ปรารถนาเป็นพระอัครสาวกคนที่สอง... อ่านต่อ