อานิสงส์บุญ

ผลบุญนี้ ท่านได้ แต่ใดมา...

ถูกกล่าวหาว่าทำร้ายภิกษุ