อานิสงส์บุญ

ผลบุญนี้ ท่านได้ แต่ใดมา...

พระราชพรหมยาน (วีระ ถาวโร)
หลวงพ่อฤาษีลิงดำ (วีระ ถาวโร)

เลี้ยงหมาแมวป้องกันนรก


ถาม : ในขณะทำสมาธิ เห็นภาพหลวงพ่อเลี้ยงหมา เลี้ยงแมว เป็นลักษณะอย่างนี้ จะเป็นอย่างไรครับ?

ตอบ : ถ้าเห็นพระเลี้ยงหมา เลี้ยงแมว แสดงว่าจิตเวลานั้นมีเมตตาใช่ไหม.. ก็ควรจะทำตามนั้น ให้จิตมีเมตตาเหมือนพระเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวเหมือนกัน เพราะหมากับแมวหรือสัตว์เลี้ยง มันเป็นด่านป้องกันนรกด่านแรก

นี่หลวงพ่อปานท่านบอกนะ ใครมาปล่อยก็ตาม ท่านเลี้ยงดีจริง ๆ ซื้อปลาไว้เป็นลำเรือเลย เพื่อเป็นกับข้าวหมากับแมว

ฉะนั้น ความเมตตาจิตที่เราสงเคราะห์กับมันเป็นประจำวัน ก็จัดเป็น “จาคานุสสติกรรมฐาน” ถ้าหากบุคคลธรรมดาทำบาปมาจากภายนอกมาในบ้าน เห็นหมาเห็นแมวเรามีเมตตา ไอ้เมตตาตัวนี้มันประจำใจท่าน ใช่ไหม…ถ้าตายไป ไปถึงสำนักพญายม เขาถามว่าทำบุญอะไรบ้าง ตัวนี้จะเกิดขึ้นมาก่อน เลี้ยงหมาเลี้ยงแมวให้มีความสุขทุกวัน อันนี้เขาไล่เลย ให้ไปรับผลความดีก่อน ลงนรกไม่ได้

ฉะนั้น หมากับแมวเป็นสรณะกันนรกได้อย่างหนึ่ง ก็ต้องเปลี่ยนศัพท์ใหม่ “สุนัขขัง สรณัง คัจฉามิ”

ถาม : แปลว่าอะไรครับ?

ตอบ : ข้าพเจ้าขอหมาเป็นที่พึ่ง

ถาม : บาลีบทนี้เพิ่งจะเคยได้ยินนี่แหละครับ

ตอบ : ความจริง คำว่า สุนัข แปลว่าหมา ไม่ถูกนะ สุนัขแปลว่าเล็บงาม ก็แปลว่า ข้าพเจ้าขอถึงสัตว์ผู้มีเล็บงามเป็นที่พึ่ง เห็นไหม…ถึงแม้ว่าจะเป็นสุนัขก็ยังมีบางคนดูถูกนักหนา แต่หารู้ไม่ว่า เป็นด่านป้องกันนรกได้อย่างดีทีเดียว ถ้าเราเลี้ยงดูมันด้วยความเมตตา แต่ไม่ใช่เลี้ยงมากจนเลี้ยงไม่ไหวนะ

จาก : หนังสือ ทุกคนอยากรู้ หน้า 101 โดย หลวงพ่อพระราชพรหมยาน (พระมหาวีระ ถาวโร) วัดจันทาราม(ท่าซุง) อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี

อานิสงส์บุญ

อานิสงส์บุญ

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.