อานิสงส์บุญ

ผลบุญนี้ ท่านได้ แต่ใดมา...

อานิสงส์ถวายของเดน


กระผมอยากจะทำบุญใส่บาตรเหมือนกันครับ แต่คิดว่าของที่จะใส่บาตรทำบุญมันไม่ดี ก็เลยอายไม่อยากใส่ กะไว้ว่า ถ้ามีอาหารดีเมื่อไหร่จะใส่บาตร ผมคิดอย่างนี้ถูกไหมครับ…?

ทำบุญทำไมจะต้องอาย เคยมีนักเทศน์เขาถามกัน มียายกับตา 2 คน แกหุงข้าวแฉะแล้วแฉะอีก ไอ้แกงก็เปรี้ยวแล้วเปรี้ยวอีก แกกินไม่ลง ของมันกินไม่ได้ เวลาพระมาบิณฑบาต แกก็บอกใส่บาตรดีกว่า

พระนักเทศน์เขาก็ถามกันว่า อย่างนี้จะได้อานิสงส์ไหม ก็ต้องตอบว่า ได้อานิสงส์

แต่ผลที่เขาจะได้รับก็เป็นทาสทาน

คำว่า ทาสทาน หมายความว่า ให้ของที่เลวกว่าที่เรากิน หรือให้ของที่เลวกว่าที่เราใช้

ถ้าให้ของเสมอที่เรากินอยู่ หรือที่เราใช้อยู่ เขาเรียกว่า สหายทาน

ให้ของที่ดีกว่าที่เรากินที่เราใช้ เขาเรียกว่า สามีทาน สามีทานเขาไม่ได้แปลว่าผัวทานนะ สามี เขาแปลว่า นาย

ถ้าจะถามว่า ทาสทานมีอานิสงส์ไหม ก็ต้องดูตัวอย่าง ท่านอาฬวีเศรษฐี เป็นมหาเศรษฐีมีทรัพย์ 80 โกฏิ พระราชาตั้งเป็นมหาเศรษฐี แต่ว่าผ้าที่แกนุ่งนี่ ผ้าใหม่แกนุ่งไม่ได้ นุ่งผ้าช้ำแล้วใกล้จะขาดแกจึงนุ่งได้

ข้าวที่จะกินเม็ดสวยๆ ก็กินไม่ได้ ต้องเป็นข้าวหักหรือข้าวปลาย แกจึงจะกินได้ ของทุกอย่างที่แกต้องใช้ต้องเป็นของเลว แต่อย่าลืมว่าเขาก็เป็นมหาเศรษฐีได้นะ

ไอ้การตั้งใจว่าจะใส่บาตรด้วยของดีๆ น่ะดี แต่ว่าวันไหนมีอาหารที่เราคิดว่าไม่ดี ก็ใส่บาตรได้

จาก : หนังสือ ทุกคนอยากรู้ หน้า 123 โดย หลวงพ่อพระราชพรหมยาน (พระมหาวีระ ถาวโร) วัดจันทาราม(ท่าซุง) อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี

อานิสงส์บุญ

อานิสงส์บุญ

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.