อานิสงส์บุญ

ผลบุญนี้ ท่านได้ แต่ใดมา...

พระครูวิลาศกาญจนธรรม (หลวงพ่อเล็ก สุธมฺมปญฺโญ)
หลวงพ่อเล็ก สุธมฺมปญฺโญ

อานิสงส์ตีกลับฉับพลัน


ถาม : ………………………….

ตอบ : ลองดูไหม ถ้าเจอใครถวายทุเรียน ๑๐๐ ลูก อาตมาวิ่งหนีแน่ ๑๐๐ ลูกก็เป็นคันรถ ใครจะไปขนไหว

วันก่อนบิณฑบาตอยู่ในทองผาภูมิ ก็มีโยมคนหนึ่งถือทุเรียนมาจะถวาย คราวนี้บังเอิญพระ ๒ สายบิณฑบาตมาชนกันพอดี สายของวัดทองผาภูมิกับสายของวัดท่าขนุนมาจ๊ะเอ๋กัน อาตมาก็เลยชี้ไปทางด้านสายของวัดทองผาภูมิ..โยมถวายวัดโน้นก็แล้วกัน อาตมาก็คิดว่างานนี้รอดแน่ ที่ไหนได้…พอพ้นโค้งไปเจอเข้ากองเบ้อเริ่ม..!

กาลกฐินพระอาจารย์สมพงษ์บอกว่า อานิสงส์ตีกลับฉับพลันอย่างที่หลวงพ่อสพฤกษ์บอกเลยครับ ให้เขาไปลูกหนึ่ง ตัวเองได้มากองเบ้อเริ่มเลย โยมเขาเตรียมไว้ ๙ ลูกเพื่อใส่บาตร ๙ รูป ตกลงว่าต้องหิ้วกันไปกระโตงกระเตง …อานิสงส์ตีกลับฉับพลันจริง ๆ

บางครั้งชาวบ้านเขาก็ไม่ค่อยเข้าใจ เวลาเห็นวัดอื่นเขามา อาตมาจะบอกให้ไปใส่วัดอื่นก่อน เพราะของวัดเราได้เกินแล้วเกินอีก ส่วนมากได้มาจนเหลือเฟือ เด็กวัดกินกันแทบตายแล้วก็ยังเหลือ เลี้ยงหมาแล้วก็ยังเหลือ เห็นวัดอื่นเขาไม่ค่อยได้ก็ให้เขาไป บางครั้งโยมเขาเตรียมอาหารไว้ ๒ ชุด พอโยมเขาใส่ชุดแรก อาตมาก็บอกว่าอีกชุดให้ไปใส่วัดโน้น ท่านกำลังเดินมา บางครั้งโยมเขาก็ทำหน้างง ๆ ว่า อยากใส่วัดนี้ทำไมไม่ให้เขาใส่ ?

จาก : สนทนากับพระอาจารย์เล็ก สุธมฺมปญฺโญ ณ บ้านอนุสาวรีย์ฯ เดือนมิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๔๕

อานิสงส์บุญ

อานิสงส์บุญ

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.