อานิสงส์บุญ

ผลบุญนี้ ท่านได้ แต่ใดมา...

อานิสงส์การสวดมนต์


ถาม : อานิสงส์การสวดมนต์ได้มากไหมคะ ?

ตอบ : ถ้าทำเป็นก็ถึงพระนิพพาน สำคัญว่าทำเป็นไหม ?

การสวดมนต์ อันดับแรกได้สมาธิ ถ้าหากว่าเราสมาธิไม่ดีจะสวดผิด

อันดับสองได้ทิพจักขุญาณ ถ้าหากสวดไปนึกถึงตัวหนังสือไป เห็นตัวหนังสือชัดเท่าไร เราก็เห็นผีเห็นเทวดาได้ชัดเท่านั้น

อันดับสามถ้าเราแปลในสิ่งที่สวดได้ ตั้งใจตัด ตั้งใจละตามไป โอกาสเข้าถึงธรรมก็มีสูง

อันดับสุดท้าย ถ้ายกจิตขึ้นพระนิพพานได้ ให้ไปสวดถวายพระข้างบนเลย ตายตอนนั้นก็ไปพระนิพพานตอนนั้น เพราะฉะนั้น..ก็อยู่ที่เราว่าจะเอาระดับไหน

จาก : สนทนากับพระอาจารย์เล็ก สุธมฺมปญฺโญ ณ บ้านอนุสาวรีย์ฯ เดือนพฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๔๕

อานิสงส์บุญ

อานิสงส์บุญ

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.