อานิสงส์บุญ

ผลบุญนี้ ท่านได้ แต่ใดมา...

พระครูวิลาศกาญจนธรรม (หลวงพ่อเล็ก สุธมฺมปญฺโญ)
หลวงพ่อเล็ก สุธมฺมปญฺโญ

อานิสงส์การปล่อยปู


ถาม : ปล่อยปูมีอานิสงส์ ? คำว่าอานิสงส์นี่…

ตอบ : ผลที่จะได้รับจากการกระทำของเรา ผลที่เขาหวังว่าจะได้ คือ การปล่อยชีวิตสัตว์ เห็นแล้วสงสาร เขาโดนมัดอยู่ ปล่อยชีวิตสัตว์ให้ได้รับความสุขความสะดวกสบาย ถ้าเรามีอุปฆาตกรรมอยู่ก็สามารถที่จะตัดอุปฆาตกรรมนั้นได้

แต่บังเอิญว่าการปล่อยปูนั้น หลวงพ่อวัดท่าซุงท่านช่างสังเกต ปล่อยไป ๒ ครั้ง อาการที่เคยปวดเคยเมื่อยร่างกายรู้สึกว่าหายไปเฉย ๆ ท่านพิจารณาไปพิจารณามา ก็คิดว่าน่าจะเป็นจากการปล่อยปู เพราะว่าปูโดนมัดอยู่ทั้งวัน ปล่อยให้เขาได้รับความสบาย ไม่ปวดไม่เมื่อยอีก คนปล่อยเลยพลอยได้ไปด้วย

ดังนั้น..จริง ๆ แล้วอานิสงส์ คือ สิ่งที่ต้องได้รับแน่ ๆ แต่เราคิดไม่ถึง ต้องใช้คำว่าเป็นอานิสงส์พลอยได้ แต่ความจริงเป็นของที่ต้องได้อยู่แล้ว ใช้คำพูดผิดไปนิดเดียว

จาก : สนทนากับพระอาจารย์เล็ก สุธมฺมปญฺโญ ณ บ้านอนุสาวรีย์ฯ เดือนกุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๔๔

อานิสงส์บุญ

อานิสงส์บุญ

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.