อานิสงส์บุญ

ผลบุญนี้ ท่านได้ แต่ใดมา...

พระราชพรหมยาน (วีระ ถาวโร)
หลวงพ่อฤาษีลิงดำ (วีระ ถาวโร)

สังฆทาน-บังสุกุล


กราบนมัสการหลวงพ่อที่เคารพ ลูกสงสัยนิดหนึ่งว่า การถวายสังฆทานที่ “ซอยสายลม” กับการทำบุญที่เรียกว่าเอากระดูกของพ่อแม่ให้พระบังสุกุล แล้วอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้วนั้น อันไหนจะมีผลมากน้อยกว่ากันอย่างไรเจ้าคะ?

ต้องดูก่อน สังฆทานเป็นถัง สตางค์ที่ให้พระถึงไหม (หัวเราะ) อย่าไปเชื่อฉันนะ เรื่องเป็นอย่างนี้ ถ้าถวายพระตั้งแต่ 4 องค์ขึ้นไป ก็เป็นสังฆทาน ถ้า 3 องค์ เป็นคณะบุคคล บุญน้อยกว่ามาก ถ้า 4 องค์เป็นสังฆทาน ที่นี่ก็สังฆทาน ที่โน่นก็สังฆทาน แต่อาจจะบกพร่องนิดหนึ่งเพราะขาดผ้า ถ้ามีผ้าก็ไม่เป็นไร ถ้ามีอาหารนิดก็ไม่เป็นไร เสมอกัน

(1) มีผ้า

(2) มีอาหาร

(3) มีพระพุทธรูปอานิสงส์ต่างกัน

อานิสงส์ต่างกัน

ของหลวงพ่อมีครบเครื่อง ครบเครื่องตามผีขอ แต่ของหลวงพ่อไม่ได้ยุ่งยาก 100 บาท ก็ใช้ได้

แต่อย่างนั้นจะถือว่าเขาไม่ได้บุญ ไม่ได้นะ เขาได้นะ เป็นสังฆทานเหมือนกัน แต่ว่าสังฆทานอานิสงส์ไม่เหมือนกัน ฉันถามผี ผีเป็นพันๆคน ขอเหมือนกันหมดแบบนี้ ฉันก็เลยถามว่ามีผลอย่างไร เขาบอกว่า

“อาหาร” นิดหนึ่งเป็นปัจจัยให้มี “ร่างกายเป็นทิพย์”

“ผ้า” เป็นเหตุให้ได้ “เครื่องประดับอันเป็นทิพย์”

สำหรับ “พระพุทธรูป” เป็นเหตุให้ “รัศมีกายสว่าง”

เทวดากับพรหมหรือนางฟ้า เขาถือรัศมีกาย คนไหนสว่างมาก มีบุญมาก คนไหนสว่างน้อย มีบุญน้อย

จาก : หนังสือ ทุกคนอยากรู้ หน้า 96 โดย หลวงพ่อพระราชพรหมยาน (พระมหาวีระ ถาวโร) วัดจันทาราม(ท่าซุง) อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี

อานิสงส์บุญ

อานิสงส์บุญ

1 Comment

  •    Reply
    Phailin Holwerda 27/12/2018 at 10:23 PM

    สาธุยินดีต้อนรับ แล้วรับทราบรายละเอียดได้ดีทั้งหมดที่ดิฉันสงสัยเจ้าค่ะ ขอบคุณพระคุณเจ้าค่ะหลวงพ่อฤาษีลิงดำ

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.