อานิสงส์บุญ

ผลบุญนี้ ท่านได้ แต่ใดมา...

อานิสงส์สังฆทานนี่ใหญ่มาก


ถวายสังฆทาน ไม่ต้องเลือก เพราะถวายสังฆทานนี่ ไม่ใช่พระที่รับมีสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียว “สังฆทานนี่เขาถือตั้งแต่พระพุทธเจ้าลงมาเลยนะ” อย่างนี่ฉันแวะที่ดอนเมือง เมื่อวานนี้เอง เวลาเขาถวายสังฆทาน

พอญาติโยมตั้งนะโมฯ ก็เห็นพระมาในอากาศ ก็มีพระ 2 องค์อยู่ข้างหน้า ข้างหน้าใกล้สุดคือ “พระสารีบุตร” อีกองค์ต่อไปคือ “พระมหากัสสป”

ท่านถามว่า…

“สังฆทานี่ ผมมีส่วนไหม?”

“พระสารีบุตร” พูดคำเดียว

“พระมหากัสสป” พูดหลายคำหน่อย

ท่านถามว่า…

“ว่าไง สังฆทานนี่ ผมมีส่วนไหม?”

ท่านทวงเอา ก็เลยบอกว่า…

“สังฆทานนี่มีส่วนตั้งแต่พระพุทธเจ้าลงมา คือเป็นประธาน ท่านจะไม่มีส่วนก็ตามใจ”

ท่านบอกว่า…

“ผมได้แล้ว ไปล่ะ”

แล้วท่านก็ไปเลย

เป็นอันว่า “สังฆทานนี่เขาถือว่าได้ตั้งแต่พระพุทธเจ้าลงมา อานิสงส์จึงมาก” ไม่ใช่เฉพาะคนที่รับนะ คนที่รับเป็นตัวแทนสงฆ์ ถ้าถือเป็นสมบัติส่วนตัวก็เสร็จ เอวังกิ่ม (ลงนรก)

อันนี้มีปัญหาเขียนกันมาก ก็คือว่า ถ้าสังฆทานจริงๆ ต้องถวายกับพระ 4 หรือ 5 รูปขึ้นไป จะต้องมีพิธีกรรมอย่างนี้ เขาว่า “เอ๊ะ! ที่ซอยสายลมนี่ เห็นหลวงพ่อรับอยู่องค์เดียว จะเป็นสังฆทานสมบูรณ์แบบหรือเปล่า?”

เขาถือว่าเป็นผู้แทนสงฆ์ อย่างเราถวายสังฆทานที่บ้าน อย่างถวายภัตตาหารใช่ไหม นิมนต์พระไปหลายองค์ ที่เราไม่พอหรืออาหารไม่พอ ก็เอาไปองค์เดียว แต่ว่าส่งอาหารกับพระเข้ามาที่วัดน่ะ ฉันร่วมกัน ต้องเป็นอย่างนั้น

จาก : หนังสือ ทุกคนอยากรู้ หน้า 94 โดย หลวงพ่อพระราชพรหมยาน (พระมหาวีระ ถาวโร) วัดจันทาราม(ท่าซุง) อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี

อานิสงส์บุญ

อานิสงส์บุญ

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.