อานิสงส์บุญ

ผลบุญนี้ ท่านได้ แต่ใดมา...

พบพระสหายสำคัญ พระโมคคัลลานะ


ในที่สุดอสงไขยยิ่งด้วยแสนกัป พระสารีบุตรเคยเกิดในครอบครัวพราหมณ์อันมั่งคั่ง ท่านมีชื่อว่า สรทะ ส่วนท่านพระโมคคัลลานะ เคยเกิดในครอบครัวคฤหบดีอันมั่งคั่ง ท่านมีชื่อว่า สิริวัฑฒ์

ทั้งสองเป็นเพื่อนเล่นกันมา จนเมื่อบิดาล่วงลับไป สรทมาณพก็ได้ครอบครองทรัพย์จำนวนมาก

วันหนึ่งสรทมาณพอยู่คนเดียวครุ่นคิดคำนึงว่า…

“เราไม่รู้อัตภาพในโลกนี้ ทั้งไม่รู้อัตภาพในโลกอื่น เรารู้แต่ว่า ความตายย่อมมีแก่เหล่าสัตว์ที่เกิดมาแล้วแน่นอน เราควรจะถือบวชสักอย่างหนึ่ง แล้วแสวงหาโมกขธรรม”

สรทมาณพจึงไปชักชวนเพื่อนสิริวัฑฒ์ขอให้บวชด้วยกัน แต่ได้รับการปฏิเสธ

สิริวัฑฒ์มาณพตอบว่า…

“ไม่ได้หรอก เจ้าบวชคนเดียวเถิด”

สรทะคิดว่า “เมื่อต้องไปสู่ปรโลก ย่อมไม่สามารถจะพาเพื่อนหรือญาติมิตรไปด้วยได้ กรรมที่เราทำก็เป็นของเราผู้เดียว”

จึงเริ่มสละบริจาคทรัพย์ให้ทานแก่คนกำพร้า คนเดินทางไกล วณิกพและยาจกทั้งหลาย แล้วออกบวชเป็นฤาษี มีคนบวชตามสรทมาณพถึง 74,000 คน สรทฤาษีทำสมาบัติ 8 และอภิญญา 5 ให้เกิดขึ้นได้แล้ว ก็สอนให้แก่ชฎิลเหล่านั้น บรรลุสมาบัติ 8 และอภิญญา 5 ทุกคน

เครดิตบทความต้นฉบับ : หนังสือ ๘๐ พระอรหันต์ ฉบับสมบูรณ์ หน้า 120 จัดพิมพ์โดยธรรมสภา

อานิสงส์บุญ

อานิสงส์บุญ

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.