อานิสงส์บุญ

ผลบุญนี้ ท่านได้ แต่ใดมา...

พระครูวิลาศกาญจนธรรม (หลวงพ่อเล็ก สุธมฺมปญฺโญ)
หลวงพ่อเล็ก สุธมฺมปญฺโญ

บวชเสร็จแล้วสึกเลย ?


ถาม : ผมบวชสิบวัน ถือว่าน้อยเกินไปหรือเปล่าครับ ?

ตอบ : การทำความดีไม่ถือว่าน้อย

หลวงพ่อท่านเคยเปรียบเอาไว้ว่า “บวชน้อยแต่ทำความดีก็เหมือนกับเพชร ถึงเม็ดเล็กก็มีค่าสูง บวชมากถ้าทำแต่ความชั่ว ก็เหมือนกับขี้ ยิ่งกองใหญ่ก็ยิ่งเหม็นมาก”

เพราะฉะนั้น..สำคัญอยู่ที่การปฏิบัติ ถ้านับอานิสงส์แล้วทันทีที่ ญัตติ พอคู่สวดท่านบอกว่า “อุปสัมปันโน สังเฆนะ” บัดนี้ได้รับการอุปสมบทเป็นสงฆ์แล้ว

ในวินาทีนั้นอานิสงส์ ๖๐ กัปเป็นของคุณแน่นอน หลังจากนั้นแล้วถ้าอยู่ต่อ จะเพิ่มขึ้นหรือลดลงขึ้นอยู่กับการปฏิบัติของเรา

ถ้าทำความดีก็บวกเพิ่มขึ้นไป ถ้าทำความชั่วก็ขาดทุนไปเรื่อย เพราะฉะนั้น..เมื่อคุณบวชเสร็จ จะสึกเดี๋ยวนั้นเลยก็ได้ อานิสงส์ได้เต็มแล้ว

จาก : สนทนากับพระอาจารย์เล็ก สุธมฺมปญฺโญ ณ บ้านอนุสาวรีย์ฯ เดือนธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๔๔

อานิสงส์บุญ

อานิสงส์บุญ

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.