อานิสงส์บุญ

ผลบุญนี้ ท่านได้ แต่ใดมา...

พระราชพรหมยาน (วีระ ถาวโร)
หลวงพ่อฤาษีลิงดำ (วีระ ถาวโร)

ทำบุญเกิน


บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลาย การบำเพ็ญกุศลเนื่องด้วยความดีประเภทนี้ นางวิสาขา ทำมาก แต่ว่าทำด้วยศรัทธา แต่ก็อย่านึกว่านางวิสาขาเกิดมาทุกชาติจะเป็นคนร่ำรวย ไม่ใช่อย่างนั้น แต่ในชาติบางชาตินางวิสาขาเริ่มทำมาตั้งแต่เป็นคนจน เธอบำเพ็ญกองการกุศลตั้งแต่เพียงเล็กๆน้อยๆ หมายความว่ามีฐานะเช่นเรา ที่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าว่า นางวิสาขา เป็นคนมีบุญพิเศษ ถ้าต้องการของนี้เพียง 10 ชิ้น เธอจะได้เกิน 10 ชิ้น ต้องการ 1 ชิ้น ได้เกิน 1 ชิ้น อย่างนี้เป็นต้น ทุกสิ่งทุกอย่างจะได้เกินความต้องการ

อานิสงส์ที่มีอย่างนี้นั้น องค์สมเด็จพระภควันต์บรมศาสดากล่าวว่า นางวิสาขาเวลาบำเพ็ญกุศล คือว่าเวลาให้ทานก็ดี ถวายท่านแด่พระสงฆ์ก็ดี นางวิสาขาชอบทำบุญแถม ชอบทำบุญเกิน แม้แต่เวลาให้ทานคนรับทานบอกว่า

“พอแล้วเจ้าข้า พอแล้วๆ ขอรับ”

นางก็บอกว่า “อย่างนี้ก็ดี เอาอีกหน่อยนะจ๊ะ อย่างนั้น อย่างนี้ก็ดี” เป็นต้น

ถ้าพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาขององค์สมเด็จพระชินศรีที่นางเพลี้ยง ที่นางถวายทาน พระบอกว่า

“พอแล้วโยม แค่นี้พอแล้ว”

นางก็บอกว่า “อย่างนี้ก็อร่อยเจ้าค่ะ อย่างนี้ก็ดีเจ้าค่ะ” ขอแถมนิดแถมหน่อย

พระพุทธเจ้ากล่าวว่า การที่นางวิสาขาบำเพ็ญมาตั้งแต่เป็นคนจน เวลาบำเพ็ญกุศลให้ทานกับคน การให้ทานกับสัตว์ การถวายทานกับพระ นางวิสาขาชอบแถมของเกิน ด้วยเหตุนี้นั้น เมื่อเกิดมาในชาตินี้ สิ่งใดที่นางวิสาขาต้องการจะไม่ได้พอดี คือได้เกินพอดีกว่าที่นางต้องการเสมอ

จาก : หนังสือ ทุกคนอยากรู้ หน้า 83 โดย หลวงพ่อพระราชพรหมยาน (พระมหาวีระ ถาวโร) วัดจันทาราม(ท่าซุง) อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี

อานิสงส์บุญ

อานิสงส์บุญ

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.