อานิสงส์บุญ

ผลบุญนี้ ท่านได้ แต่ใดมา...

ทำบุญกับพระที่ออกจากนิโรธสมาบัติ


คำว่า นิโรธสมาบัติ นี่บรรดา พุทธบริษัท เป็นสมาบัติพิเศษ ถ้าเราเข้าณานสมาบัติตามปกติ เรียกว่าปกติสมาบัติ คำว่าปกติสมาบัติก็มีอานิสงส์ การถวายทานแก่คนหรือกับพระที่ไม่ได้เข้าสมาบัติ พระถึงแม้จะมีศีลบริสุทธิ์ ถึงแม้จะเป็นพระอรหันต์ก็ตาม ก็มีอานิสงส์มาก แต่ว่าถ้าพระองค์นั้นเข้าสมาบัติปกติ แล้วออกจากสมาบัติ ถ้าถวายทานแก่ท่านเวลานั้น จะมีอานิสงส์เพิ่มเป็นแสนเท่า อานิสงส์ไม่เท่ากัน

ถ้าหากว่าท่านผู้นั้นออกจากนิโรธสมาบัติ คือสมาบัติพิเศษ ถ้าทำบุญคนเดียว คนจนจะเป็นมหาเศรษฐีในวันนั้น ถ้าคนรวยอยู่แล้ว จะรวยใหญ่

จาก : หนังสือ ทุกคนอยากรู้ หน้า 125 โดย หลวงพ่อพระราชพรหมยาน (พระมหาวีระ ถาวโร) วัดจันทาราม(ท่าซุง) อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี

อานิสงส์บุญ

อานิสงส์บุญ

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.