อานิสงส์บุญ

ผลบุญนี้ ท่านได้ แต่ใดมา...

กวาดลานวัด
กวาดลานวัด

อานิสงส์ถวายไม้กวาด


ถวายไม้กวาดมีอานิสงส์ให้เทวดาทะเลาะกันได้ อย่างน้องสาวพระอนุรุทธ พระนางโรหิณี ใช่ไหม จำได้ไหม ท่านเป็นโรคเรื้อนและเป็นสาวด้วย เวลาพระพุทธเจ้าเสด็จ พระอรหันต์ไป เธอก็ไม่ออกมาใส่บาตร ออกไปก็อายเขา เป็นสาวด้วยเป็นโรคเรื้อน ก็อายเขาใช่ไหม ต่อมาพระอนุรุทธเห็นว่าน้องสาวหายไป พอพระกลับที่พักแล้วก็เดินย้อนกลับมาหา น้องสาวก็มาหา ก็เลยถามว่า พระพุทธเจ้าเสด็จ พระอรหันต์มา ทุกอย่างเป็นบุญใหญ่ ทำไมไม่ยอมมาไหว้ ก็เลยบอกว่า ท่านเป็นสาวและก็เป็นโรคเรื้อนด้วย กลัวชาวบ้านรังเกียจ ออกมาก็อายชาวบ้าน

พระสารีบุตร ก็บอกให้หาทางช่วย ว่าสถานที่พระจะฉันท์ข้าว เวลาพระไปบิณฑบาต ให้ไปดูสถานที่ตั้งอาสนะ ตั้งน้ำใช้น้ำฉัน พอพระจะมาก็กลับเข้าข้างในไป ก็มาทำอย่างนั้นทุกวันๆ ทำทุกวันด้วยศรัทธา ศรัทธาท่านมีแต่ว่าที่ไม่ออกมา เพราะโรคเรื้อน ภายในไม่ช้าโรคเรื้อนก็หาย เออ..น่าคิดนะ อย่างนั้นจะลองบ้าง ก็แล้วกัน (หัวเราะ)

และต่อมาท่านก็ตาย ตายจากความเป็นคนก็ไปเกิดเป็นนางฟ้าบนสวรรค์ชั้นดาวดึงสเทวโลก เป็นนางฟ้าที่สวยที่สุดในดาวดึงส์ แต่ว่าตามธรรมดา นางฟ้าก็ดี เทวดาก็ดี ถ้าสร้างวิหารทานไว้ หรือทำบุญอย่างน้อยได้ถวายสังฆทาน เงินทุกบาทที่ใส่ขันทั้งหมด ฉันถือว่าเป็นสังฆทานกับวิหารทาน ถ้าสร้างวิหารทานก็ดี หรือสังฆทานก็ดี อย่างนี้เขามีวิมานอยู่ใช่ไหม

แต่ พระนางโรหิณี ไม่ทำแบบนั้น ได้แต่กวาดสถานที่ เก็บสถานที่ ก็เลยไม่มีวิมานอยู่ ถ้าเทวดาหรือนางฟ้าที่เขามีวิมาน วิมานจะเกิดก่อนนะ พอตายปั๊บก็เข้าวิมานเลย เป็นเจ้าของวิมาน ถ้าเป็นเทพบุตรเทพธิดา ก็ต้องไปเกิดบนตักของเทวดาหรือนางฟ้าองค์ใดองค์หนึ่ง ถ้าจะเป็นบริวารก็ต้องไปเกิดในเขตของวิมานนั้น ทีนี้คำว่าเกิดนอกเขตวิมาน ถ้าหากว่าใกล้วิมานของเทวดาหรือนางฟ้าองค์ไหน ก็เป็นบริวารขององค์นั้น ถ้าอยู่กึ่งกลางเขต ถ้าหันหน้าไปทางวิมานไหน ก็จะเป็นบริวารของวิมานนั้นนะ

ทีนี้สำหรับพระนางโรหิณีนี่แปลก ไปเกิดที่กึ่งกลางทั้ง 4 วิมาน ถ้าเป็นจราจรไปวัด วัดเท่ากันหมด แล้วก้มหน้าด้วย ถ้าหันหน้าไปวิมานไหน ต้องเป็นบริวารของวิมานนั้น แกก้มหน้า เทวดาก็ทะเลาะกัน เธอสวยมากด้วย ว่านางฟ้าองค์นี้ต้องเป็นบริวารของฉัน ผลที่สุดก็ตัดสินใจไม่ได้ ตัดสินกันไม่ได้ก็ใช้เจ้าหน้าที่ รังวัดมาวัด แล้วมันเท่ากัน แกไม่เงยหน้าใช่ไหม ก็ต้องร้อนถึง พระอินทร์ พระอินทร์มาตัดสิน

พระอินก็ถามว่า ถ้าเธอไม่ได้นางฟ้าองค์นี้เป็นบริวาร เธอจะเป็นอย่างไร บางองค์ตาจะแตก บางองค์ร่ายยาวก็ว่ากันไป พระอินทร์ก็เลยตัดสินใจว่า ถ้าฉันไม่ได้นางฟ้าองค์นี้เป็นบริวาร ฉันจะตายเดี๋ยวนี้แหละ (หัวเราะ)

ตกลงพระอินทร์ได้ไป!

เพราะอะไรรู้ไหม เพราะว่าเขาต้องเป็นอย่างนั้น เขาไปเกิดจุดนั้น เขาเอาไปเป็นบริวารของใครก็ต้องเป็นบริวารของคนนั้น ถ้าใครอยากจะสวยก็ไปกวาดวัดใช่ไหม แต่ก็พยายามแหงนหน้าไว้ เดี๋ยวเทวดาจะตีกันเอง (หัวเราะ)

เห็นเขาถวายไม้กวาด แต่เขาไม่ได้กวาดเอง ให้คนอื่นใช้ทำ วัดสะอาดก็มีอานิสงส์เท่ากัน ใช่ไหม

จาก : หนังสือ ทุกคนอยากรู้ หน้า 106 โดย หลวงพ่อพระราชพรหมยาน (พระมหาวีระ ถาวโร) วัดจันทาราม(ท่าซุง) อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี

อานิสงส์บุญ

อานิสงส์บุญ

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.