อานิสงส์บุญ

ผลบุญนี้ ท่านได้ แต่ใดมา...

พระราชพรหมยาน (วีระ ถาวโร)
หลวงพ่อฤาษีลิงดำ (วีระ ถาวโร)

ถวายอาหารหลังเพล


ผู้ถาม : “หลังเพลก็ถวายได้ใช่ไหมคะ”

หลวงพ่อ : “ได้ ถือเป็นการบูชานะ ไม่ใช่ถวายทาน ไม่จำกัดเวลานะ

ผู้ถาม : “จัดอาหารไปเลี้ยงพระที่วัด และได้จัดอาหารถวายพระพุทธรูป ลาแล้วก็เอาให้ลูกกิน รวมทั้งครอบครัวด้วย เอามากินที่บ้าน จะมีบาปหรือไม่คะ.?”

หลวงพ่อ : “ชักสงสัยนะ ความจริงถวายพระพุทธรูปแล้ว อย่าเอามาดีกว่า เวลาที่วางไปแล้ว เรากล่าวเป็นสังฆทานนี่ ใช่ไหม..ทีหลังถวายพระพุทธรูปที่บ้านดีกว่าไม่มีเรื่องดี หรือว่าถ้าถวายพระพุทธรูปแล้ว ก็เก็บถวายพระในตอนเพล จะได้อานิสงส์อีก”

ผู้ถาม : “ที่บ้านหนูทำบุญบ้าน นิมนต์พระ 9 องค์ แล้วถวายข้าวพระพุทธด้วย เสร็จแล้วก็เอามาทาน จะได้ไหมคะ.?”

หลวงพ่อ : “สาธุ..ทีหลังอย่าทำก็แล้วกันนะ”

ผู้ถาม : “ต้องชำระหนี้สงฆ์ใช่ไหมคะ.?”

หลวงพ่อ : “พระยายมท่านตอบว่า “หมิ่นไป” ท่านบอกว่า “ควรจะถวายพระเอาไปวัด”

ผู้ถาม : “แล้วในเวลาเพลแล้วเล่าคะ.?”

หลวงพ่อ : “เพลแล้วก็เป็นเรื่องของพระไป ถ้าถวายพระแล้ว ท่านไม่เอา ก็ใช้ได้เลย”

จาก : หนังสือ หลวงพ่อ ตอบปัญหาธรรม ฉบับพิเศษ เล่มที่ ๔ หน้า ๓๙ โดย หลวงพ่อพระราชพรหมยาน (พระมหาวีระ ถาวโร) วัดจันทาราม(ท่าซุง) อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี

อานิสงส์บุญ

อานิสงส์บุญ

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.