อานิสงส์บุญ

ผลบุญนี้ ท่านได้ แต่ใดมา...

อานิสงส์ถวายสังฆทาน


กราบเท้าหลวงพ่อที่เคารพ ดิฉันได้มาทำบุญถวายสังฆทานทุกเดือน มีคนข้างบ้านเขาอยากจะทำด้วย ดิฉันก็เลยไปสนับสนุน โอ๊ย! โฆษณาเป็นการใหญ่ว่า วิธีการที่ “ซอยสายลม” สะดวกมาก ทุกอย่างจัดไว้พร้อมเสร็จ ไปถึงเอาสตางค์ให้ก็ได้ผลเลย

เขาบอกกับลูกว่ายังไงรู้ไหมคะ เขาบอก “กูไม่เอาหรอก เวียนไปเวียนมา”

บางคนก็อธิษฐานขอเวรกรรมทั้งหลายให้ลงไปอยู่ที่สังฆทาน ถ้าทำแล้วมันก็ลงมาอยู่ โอ๊ย! อย่างนี้ “ปัญญาธิกะ” กลัวจะติดกรรม ลูกเลยบอก ไม่ใช่นะ มีอานิสงส์สองต่อนะ เขาก็เลยถามว่า “อานิสงส์สองต่อเป็นยังไง ว่ามาซิ?”

ลูกก็เลยนึกไม่ออก แต่รู้ว่ามีผลสองอย่าง ก็เลยขอพึ่งบารมีหลวงพ่อ ช่วยชี้แนะ เดี๋ยวลูกจะไปพูดกับมันอีกเจ้าค่ะ

(หัวเราะ) ใช้ได้ๆ (หัวเราะ) เกลือจิ้มเกลือ เขาบอกอานิสงส์สองต่อ อันนี้ฉันก็ยังนึกไม่ออก เอางี้ก็แล้วกัน มันมีอานิสงส์ 4 อย่าง ก็คือ

1 การถวายสังฆทานมีพระพุทธรูป การถวายพระพุทธรูป ในพระพุทธศาสนา ถ้าเป็นเทวดา เป็นนางฟ้า หรือพรหม จะเป็นเทวดา นางฟ้าและพรหมที่มีแสงสว่างมาก

ประการที่ 2 มีผ้า จะมีเครื่องประดับอันเป็นทิพย์

ประการที่ 3 มีอาหาร จะมีร่างกายเป็นทิพย์

ประการที่ 4 แถม การถวายสังฆทาน มีวิมานโดยเฉพาะ มีเลย ได้พร้อมเลย

คำว่า “สังฆทาน” มีผลใหญ่ ที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า

ถวายทานกับพระอรหันต์ 100 ครั้ง มีผลไม่เท่ากับถวายทานกับพระปัจเจกพุทธเจ้า 1 ครั้ง

ถวายทานกับพระปัจเจกพุทธเจ้า 100 ครั้ง มีผลไม่เท่ากับถายทานกับสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 1 ครั้ง

ถวายทานกับสมเด็จพระสัมมาสัมพระพุทธเจ้า 100 ครั้ง มีผลไม่เท่ากับถวายสังฆทาน 1 ครั้ง

ถวายสังฆทาน 100 ครั้ง มีผลไม่เท่ากับถวายวิหารทาน 1 ครั้ง

ทีนี้สตางค์ที่เขานำมาถวายนี่ ฉันไปใช้หลายอย่าง คือ

(1) สังฆทาน

(2) วิหารทาน

(3) สร้างพระพุทธรูป

(4) ฝ่ายธรรมะทุกอย่างเลยได้ 4 อย่าง

ถังเล็กถังใหญ่นี่ก็ได้เหมือนกันหรือครับ?

อานิสงส์เหมือนกัน แต่มากน้อยต่างกัน ตามบาลีท่านมีบอกอยู่นะ ท่านบอกอานิสงส์เหมือนกัน แต่ปริมาณอาจจะต่างกัน เพราะกำลังทรัพย์มากน้อยต่างกัน อันนี้มีในบาลี แต่ก็รวมความว่า ถังเล็กก็ดี ถังใหญ่ก็ดี ตายปุ๊บมีวิมานแน่ มีร่างกายเป็นทิย์แน่ มีเครื่องประดับอันเป็นทิพย์แน่ มีแสงสว่างในร่างกายแน่

จาก : หนังสือ ทุกคนอยากรู้ หน้า 91 โดย หลวงพ่อพระราชพรหมยาน (พระมหาวีระ ถาวโร) วัดจันทาราม(ท่าซุง) อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี

อานิสงส์บุญ

อานิสงส์บุญ

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.