อานิสงส์บุญ

ผลบุญนี้ ท่านได้ แต่ใดมา...

พระราชพรหมยาน (วีระ ถาวโร)
หลวงพ่อฤาษีลิงดำ (วีระ ถาวโร)

ถวายสังฆทานให้แมว


ถาม : เรื่องการถวายสังฆทานนะครับ ถ้าสังฆทานแมวได้หรือเปล่าครับ?

ตอบ : เอาแมวถวายสังฆทานเหรอ พระไม่รับหรอก

ถาม : ไม่ใช่อย่างนั้นครับหลวงพ่อ คือที่บ้านผมมีแมวชื่อ “มงคล” ป่วยเพราะถูกแมวใหญ่กัด ไม่กินข้าว 5-6-7 วัน ก็นึกในใจว่าทิ้งไม่ได้แน่ ทำท่าจะตาย ก็เลยขอบารมีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ พระธรรม และพระอริยสงฆ์ มี “วันท่าซุง” เป็นที่สุด และบอกท่านว่า หากว่าเจ้าแมวหายละก็ พ่อจะถวายสังฆทาน

ตอบ : อ๋อ! ถวายสังฆทานให้แมว

ถาม : ครับ

ตอบ : เจตนาเป็นกุศล ใช้ได้

ถาม : ที่นี้ก็เลยสงสัยว่า ถ้าบ้านใคร มีหมู หมา กา ไก่ เจ็บไข้ได้ป่วย หรือใครป่วย ถ้าถวายสังฆทาน แล้วอุทิศส่วนกุศลให้อย่างนี้ จะมีผลไหมครับ?

ตอบ : มีผล แต่ผลที่จะมีจริงๆ คือ ผู้ถวายสังฆทานมีผลเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ อาศัย “เมตตาบารมี” ใน พรหมวิหาร 4 ตัวนี้มันก็สร้างความดี เขาจะดีขึ้นเองได้เหมือนกัน เขาดีกันเยอะแล้วนี่ บางทีเขาป่วยๆ เขาถวายสังฆทาน พอกลับไปอีกที คนป่วยสบายขึ้นตั้งเยอะ เห็นหลายรายเข้าจึงแนะนำ นั่นฉันไม่ได้หมายความว่าฉันเป็นผู้ศ้กดิ์สิทธิ์นะ เพราะความดีของเขานะ

จาก : หนังสือ ทุกคนอยากรู้ หน้า 99 โดย หลวงพ่อพระราชพรหมยาน (พระมหาวีระ ถาวโร) วัดจันทาราม(ท่าซุง) อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี

อานิสงส์บุญ

อานิสงส์บุญ

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.