อานิสงส์บุญ

ผลบุญนี้ ท่านได้ แต่ใดมา...

พระราชพรหมยาน (วีระ ถาวโร)
หลวงพ่อฤาษีลิงดำ (วีระ ถาวโร)

อานิสงส์ถวายข้าวพระพุทธรูป


ผู้ถาม : “กระผมไม่กล้าถวายข้าวพระข้าวเจ้า ถวายผลไม้แทนได้ไหมครับ.?”

หลวงพ่อ : “ถ้าบังเอิญชาตินี้ไปนิพพานไม่ได้ ชาติหน้ามีแต่ลูกไม้กิน”

ผู้ถาม : “อย่างนั้นถวายข้าวด้วยดีกว่าครับ แต่บางทียังไม่ถวายเสร็จ แมวกินเสียก่อนแล้ว อย่างนี้จะว่ายังไงครับหลวงพ่อ.?”

หลวงพ่อ : “อ๋อ..นั่นเป็นลูกศิษย์พระ ลูกศิษย์พระมีทั้งแมว มีทั้งหนู มีทั้งมด มีทั้งจิ้งจก นั่นลูกศิษย์ของท่านนะ”

ผู้ถาม : “อ้อ..ต้องให้โอกาสเขาบ้างนะ”

หลวงพ่อ : “ใช่ เรานี่ไปแย่งเขากินนะ แต่ความจริง การถวายข้าวพระ จะเป็นอาหารหรือว่าเป็นลูกไม้ก็ตาม พระพุทธรูปท่านไม่ได้ฉันท์ แต่เป็นการบูชาความดีของพระพุทธเจ้า ถ้าเป็นกรรมฐานเขาเรียก “พุทธานุสสติกรรมฐาน” สูงมาก ไม่ใช่ต่ำ ถ้าเวลาเราถวายบางทีเราควบทั้ง 3 เลย ทั้งพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ที่เขาว่า

“อิมัง สูปะพยัญชนะ สัมปันนัง..” แล้วก็ลงท้ายด้วย “พุทธัสสะ ธัมมัสสะ สังฆัสสะ” ใช่ไหม.

ที่ลงตอนท้ายนี่เป็นทั้ง พุทธานุสสติ ธัมมานุสสติ สังฆานุสสติ ถือว่าเป็นกรรมฐาน และถือว่าเป็นฌานด้วย เพราะจิตเราห่วงอยู่เสมอว่า วันพรุ่งนี้เราจะเอาอะไรไปถวาย ตัวคิดตัวนี้เป็นฌานก็ทรงตัว อันนี้เป็นการปฏิบัติกรรมฐานใน พุทธานุสสติกรรมฐาน โดยไม่รู้สึกตัว

ฉะนั้นทุกคน ทุกๆวันควรจะถวายข้าวพระ และก็กับข้าวมากๆ อย่าใช่ถ้วยเล็กๆนะ ถ้วยโตๆ มีกับประเภทไหนที่เราชอบใจมากก็บอก “นี่เอาถวายพระพุทธ” กันคนอื่นไว้”

ผู้ถาม : “ทีนี้ญาติโยมเอาถ้วยตะไลเล็กๆถวายล่ะครับ.?”

หลวงพ่อ : “อันนี้ไม่เป็นไร อยู่ที่จิตใจ จิตตั้งใจจะถวาย ตัวที่นึกถึงพระพุทธเจ้า พระธรรมเจ้า และพระสังฆ์ ตัวนี้สำคัญเป็นฌาน”

ผู้ถาม : “คือคงคิดว่าองค์หล่อท่านเล็กๆ ก็เลยถวายถ้วยเล็ก ถ้าถ้วยใหญ่กลัวจะตกใจ ดีไม่ดีหล่นไปในขันน้ำว่ายไม่ได้ตาย เดี๋ยวพระพุทธรูปตาย เลยต้องเอาถ้วยเล็กๆ”

หลวงพ่อ : “เล็กหรือใหญ่ไม่สำคัญ สำคัญที่นึกอยู่เสมอว่า ตอนเช้าเราจะถวายข้าวพระพุทธรูป ตัวนี้สำคัญมาก การนึกถึงพระพุทธรูปเป็น พุทธานุสสติกรรมฐาน เมื่อถึงเวลาจิตมันคิดก็เป็นฌาน “ฌานัง” แปลว่า การเพ่ง ตัวเพ่งนี้ตัวตั้งใจ

ถ้านึกถึงพระธรรมด้วย พระสงฆ์ด้วย เป็นธัมมานุสสติด้วย สังฆานุสสติด้วย ถ้าทำอย่างนี้เสมอๆ ตายแล้วตกนรกไม่เป็น”

จาก : หนังสือ หลวงพ่อ ตอบปัญหาธรรม ฉบับพิเศษ เล่มที่ ๔ หน้า ๓๖ โดย หลวงพ่อพระราชพรหมยาน (พระมหาวีระ ถาวโร) วัดจันทาราม(ท่าซุง) อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี

อานิสงส์บุญ

อานิสงส์บุญ

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.