อานิสงส์บุญ

ผลบุญนี้ ท่านได้ แต่ใดมา...

พระครูวิลาศกาญจนธรรม (หลวงพ่อเล็ก สุธมฺมปญฺโญ)
หลวงพ่อเล็ก สุธมฺมปญฺโญ

คำภาวนา นะมะพะธะ


ถาม : แล้วอานิสงส์ของคำภาวนา เช่นว่า พุทโธ นะมะพะธะ สัมมาอะระหัง มีอานิสงส์ต่างกันหรือเปล่า ?

ตอบ : มีผลต่างกัน อย่างเช่น คำภาวนาเฉพาะอย่าง นะมะพะธะ สำหรับผู้ฝึกมโนมยิทธิ จะใช้กำลังของพระพุทธเจ้า ๕ พระองค์ท่านช่วย ซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่ท่านให้พรเอาไว้ ถ้าหากว่าใครภาวนาก็เหมือนเป็นสัญญาณบอกอีกฝ่ายว่าเป็นพวกเดียวกัน แล้วก็ต้องการความช่วยเหลือ ท่านก็จะสงเคราะห์ให้ ก็จะมีความคล่องตัวมากกว่า

แต่ว่าขณะเดียวกันถ้าหากว่าเรื่องอานิสงส์ทางด้านอื่น ๆ นี้ ถ้าหากไม่ใช่เป็นการระบุเฉพาะแล้ว ถึงเวลาถ้าหากภาวนาไปอารมณ์ใจทรงตัวเป็นฌานก็เท่ากัน แต่ถ้าเป็นการระบุเฉพาะก็จะต่างกัน

ถาม : ถ้า นะมะพะธะ นี่อานิสงส์พระพุทธเจ้า ๕ พระองค์ ทำไมไม่ท่อง “นะโมพุทธายะ” ไปเลย ?

ตอบ : จริง ๆ แล้ว นะโมพุทธายะนั่น ถ้าเวลาภาวนา เขาจะใช้กระดาษที่เขียนนะโมพุทธายะปิดหน้าอยู่แล้ว ส่วนนะมะพะธะตัวนี้ จะเป็น พะ ธะ เขาจะใช้ พ. พาน ธ. ธง นะมะ ก็คือ นะโม พะธะ ก็คือ พุทโธ …
(หัวเราะ)… ไม่ใช่ นะมะพะทะ ที่เป็นตัวธาตุ ๔ นั่นใช้ ท. ทหาร ถ้าหากว่าเป็นตัวขอมจะเขียนคนละตัวกัน

จาก : สนทนากับพระอาจารย์เล็ก สุธมฺมปญฺโญ ณ บ้านอนุสาวรีย์ฯ เดือนกันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๔

อานิสงส์บุญ

อานิสงส์บุญ

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.