อานิสงส์บุญ

ผลบุญนี้ ท่านได้ แต่ใดมา...

พระครูวิลาศกาญจนธรรม (หลวงพ่อเล็ก สุธมฺมปญฺโญ)
หลวงพ่อเล็ก สุธมฺมปญฺโญ

คาถาอาการวัตตาสูตร


ถาม : เรื่องของการสวดมนต์ อย่างในหนังสือสวดมนต์ที่เขาบอกกันว่า พระคาถาอาการวัตตาสูตร สำหรับผู้ที่ชะตาขาด สวดครั้งหนึ่งหมดเคราะห์ไป ๔ เดือน อย่างนี้จริง-เท็จ ประการใด ?

ตอบ : ก็ต้องดูว่าสวดเป็นไหม ? ถ้าหากว่าสวดเป็น กำลังใจทรงตัวจริง ๆ ผลอาจจะได้มากกว่า ๔ เดือนก็ได้ ถ้าหากว่าสวดสักแต่ว่าให้จบ ๆ ไป ดีไม่ดี ๔ วันยังไม่ได้เลย..!

ผลที่ได้ขึ้นอยู่กับคุณภาพใจของเราตอนนั้น ถ้าคุณภาพใจของเราขึ้นถึงสูงสุด เป็นต้นว่ายกจิตไปสวดถวายพระบนพระนิพพานเลย บุญก็จะมาก ตัวบุญที่มากกำลังก็สูง ส่งผลให้ห่างบาปออกไป บาปไล่ไม่ทัน ในเมื่อบาปไล่ไม่ทัน ผลที่จะเกิด ที่เราเรียกว่าเคราะห์ ก็ยังไม่เกิดกับเรา ถ้ายิ่งทำบ่อย ๆ ยิ่งดี ไม่ใช่สวดครั้งหนึ่งแล้วเว้นไป ๔ เดือน เดี๋ยวก็โดนไป ๓ เดือนครึ่ง..!

ถาม : เรื่องอานิสงส์ของคาถา เป็นจริงอย่างที่เขาระบุไว้หรือไม่ ?

ตอบ : ถ้ากำลังใจของเรายึดมั่นจริง ๆ ก็จะเป็นไปตามนั้น ตัวของคาถาขึ้นอยู่กับคุณภาพของใจของเรา ที่เมื่อสักครู่ว่าไปแล้ว ใจยิ่งมีสมาธิสูงเท่าไร ผลของคาถาก็ยิ่งเกิดมากเท่านั้น แต่เกิดในลักษณะ มโนมยา สำเร็จด้วยใจ คือเราคิดให้เป็นอย่างไรก็จะเป็นอย่างนั้น

ถ้ากำลังใจของเราถึง ก็จะเป็นอย่างนั้นจริง ๆ ต่อให้ใช้คาถาบทอื่นที่เขาบอกว่าใช้ในด้านอื่น แต่ถ้าเราตั้งใจให้เป็นอย่างนี้ ถ้ากำลังใจเราถึงก็จะเป็นอย่างนี้

ถาม : ถึงแม้ว่าเราจะมีเคราะห์กรรมก็ตาม ?

ตอบ : ถ้าหากว่าเราสามารถทำตรงจุดนั้นได้ เคราะห์ก็เบาลงแน่ ๆ แล้ว เพราะเราไปนั่งภาวนาอยู่ เป็นการบรรเทาเคราะห์ไปอยู่แล้ว

ส่วนเรื่องที่ว่าคิดให้เป็นอย่างไร ก็เป็นอย่างนั้น ต้องดูตัวอย่าง หลวงพ่อเนียม วัดน้อย ท่านโดนงูเห่ากัด เสร็จแล้วไปนั่งเป่า ๆ ก็หาย หลวงปู่ปานถามว่าใช้คาถาอะไรครับ ? ท่านบอกเจ็ดตำนานทั้งหัว ชอบบทไหนก็ว่าไปเถอะ

แล้วอีกครั้งหนึ่งท่านก็บอกว่า ท่านท้องร่วงเพราะว่าโดนผีแกล้ง ท่านไปช่วยคน แล้วผีที่จะเล่นงานคนนั้นทำเขาไม่ได้ก็ตั้งใจตามท่าน เผลอเมื่อไรเอาแน่ ปรากฏว่าท่านเผลอตอนเข้าส้วม ผีถือไม้แหลมอยู่อันหนึ่ง พอท่านเข้าส้วมก็พุ่งใส่ท้อง ท่านถ่ายท้องโจ๊กเดียว หมดแรงเลย ลักษณะการถ่ายท้องบางครั้งไม่ใช่อาการปกติ แต่เป็นเพราะถูกผีแกล้ง

ท่านบอกใจว่าหวิว ๆ จะเป็นลม ไม่รู้เหมือนกันว่าจะแก้ไขอย่างไร ก็กลับกุฏิไปก็ว่าคาถาเป่าตัวเองไปเรื่อย แล้วก็หาย หลวงปู่ปานท่านถามว่าใช้คาถาอะไรครับ ? ท่านก็บอกเจ็ดตำนานทั้งหัวนั่นแหละ ชอบบทไหนก็ไปว่าเอา

บอกแล้วว่าขึ้นอยู่กับคุณภาพของใจ มโนมยา สำเร็จด้วยใจ ในเมื่อสำเร็จด้วยใจ คิดให้เป็นอย่างไรก็เป็นอย่างนั้น เพียงแต่ว่ากำลังใจของเราถึงไหม ? ถ้าถึงคาถาอะไรก็ได้ผลเหมือนกัน

จาก : สนทนากับพระอาจารย์เล็ก สุธมฺมปญฺโญ ณ บ้านอนุสาวรีย์ฯ เดือนพฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๔๕

อานิสงส์บุญ

อานิสงส์บุญ

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.