อานิสงส์บุญ

ผลบุญนี้ ท่านได้ แต่ใดมา...

กู้เงินมาทำบุญ


กราบนมัสการหลวงพ่อที่เคารพอย่างสูง กระผมเป็นลูกศิษย์มาใหม่จาก เมืองราชบุรี ผมบอกหลวงพ่ออย่างไม่อายเลยว่า เวลาผมมาทำบุญกับหลวงพ่อนี่นะ ผมกู้เขามาทุกครั้ง แล้วผมก็ให้ดอกเบี้ยเขาตามกำหนดกฎหมาย

ทีนี้การที่กระผมนำเงินกู้มาทำบุญอย่างนี้ กับเงินที่หาด้วยน้ำพักน้ำแรง จะมีอานิงส์เหมือนกันหรือเปล่าครับ?

มันก็อย่างเดียวกัน ก็ต้องไปหาชำระหนี้เขานี่ เหมือนกัน ก็เป็นเงินของเรา กู้เขามา ไม่ได้โกงเขามา ไม่ได้ขโมยเขามา

จาก : หนังสือ ทุกคนอยากรู้ หน้า 79 โดย หลวงพ่อพระราชพรหมยาน (พระมหาวีระ ถาวโร) วัดจันทาราม(ท่าซุง) อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี

อานิสงส์บุญ

อานิสงส์บุญ

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.